اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/02/04
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 19,677
تعداد واحدهای باقی مانده: 30,323
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 19,960,161,925
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,015,573
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,014,391
قیمت آماری هر واحد (ریال): 992,241
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ
حسابرس : مؤسسه حسابرسی بهراد مشار
مدیر سرمایه گذاری : فروغ رئوفی بروجنی ,علی اسلامی بیدکلی
مدیر ثبت : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/05/11
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/02/04 1,015,573 1,014,391 22,150- 0 19,677 0 0 19,677 19,960,161,925
  2 1397/02/03 1,015,515 1,014,331 22,770- 0 19,677 0 0 19,677 19,958,994,823
  3 1397/02/02 1,015,529 1,014,343 15,537- 0 19,677 0 0 19,677 19,959,226,270
  4 1397/02/01 1,015,311 1,014,123 15,555- 0 19,677 0 0 19,677 19,954,899,438
  5 1397/01/31 1,014,961 1,013,772 15,699- 0 19,677 0 0 19,677 19,947,988,308
  6 1397/01/30 1,014,603 1,013,414 15,699- 0 19,677 0 0 19,677 19,940,946,765
  7 1397/01/29 1,014,243 1,013,053 15,698- 0 19,677 0 0 19,677 19,933,849,515
  8 1397/01/28 1,013,908 1,012,719 15,715- 0 19,677 0 0 19,677 19,927,268,311
  9 1397/01/27 1,013,290 1,012,548 15,754- 0 19,677 0 0 19,677 19,923,910,397
  10 1397/01/26 1,012,908 1,012,166 15,955- 0 19,677 0 0 19,677 19,916,394,928
  11 1397/01/25 1,012,530 1,011,788 21,026- 0 19,677 0 0 19,677 19,908,950,592
  12 1397/01/24 1,012,149 1,011,407 21,026- 0 19,677 0 0 19,677 19,901,455,777
  13 1397/01/23 1,011,771 1,011,029 21,026- 0 19,677 0 0 19,677 19,894,017,842
  14 1397/01/22 1,011,435 1,010,545 21,025- 0 19,677 0 0 19,677 19,884,502,226
  15 1397/01/21 1,011,046 1,010,157 17,063- 0 19,677 0 0 19,677 19,876,855,732
  16 1397/01/20 1,010,658 1,009,769 17,080- 0 19,677 0 0 19,677 19,869,217,616
  17 1397/01/19 1,010,270 1,009,381 16,659- 0 19,677 0 0 19,677 19,861,590,853
  18 1397/01/18 1,009,866 1,008,977 16,175- 0 19,677 0 0 19,677 19,853,644,257
  19 1397/01/17 1,009,466 1,008,575 15,174- 0 19,677 0 0 19,677 19,845,721,555
  20 1397/01/16 1,009,049 1,008,158 15,173- 0 19,677 0 0 19,677 19,837,526,787
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi