صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۴۷۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۷/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۷/۰۳
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۵/۱۱
نوع صندوق
بادرآمد ثابت با پیش بینی سود(منحل شده)
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۰
  ۲ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۰
  ۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۳,۳۷۲,۴۳۷
  ۴ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۳,۳۷۲,۴۳۷
  ۵ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۳,۳۷۲,۴۳۷
  ۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۳,۳۷۲,۴۳۷
  ۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۳,۳۷۲,۴۳۷
  ۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۳,۳۷۲,۴۳۷
  ۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۳,۳۷۲,۴۳۷
  ۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۳,۳۷۲,۴۳۷
  ۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۳,۳۷۲,۴۳۷
  ۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۳,۳۷۲,۴۳۷
  ۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۳,۳۷۲,۴۳۷
  ۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۳,۳۷۲,۴۳۷
  ۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۳,۳۷۲,۴۳۷
  ۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۳,۳۷۲,۴۳۷
  ۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۳,۳۷۲,۴۳۷
  ۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۳,۳۷۲,۴۳۷
  ۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۳,۳۷۲,۴۳۷
  ۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۳,۳۷۲,۴۳۷