اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 18,177
تعداد واحدهای باقی مانده: 31,823
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 18,463,809,449
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,015,931
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,015,779
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,015,779
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ
حسابرس : مؤسسه حسابرسی بهراد مشار
مدیر سرمایه‌گذاری : فروغ رئوفی بروجنی ,علی اسلامی بیدکلی
مدیر ثبت : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/05/11
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/07/30 1,015,931 1,015,779 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,463,809,449
  2 1397/07/29 1,015,367 1,015,214 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,453,551,857
  3 1397/07/28 1,014,822 1,014,670 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,443,657,054
  4 1397/07/27 1,014,279 1,014,126 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,433,775,080
  5 1397/07/26 1,013,736 1,013,583 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,423,906,264
  6 1397/07/25 1,013,193 1,013,041 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,414,050,536
  7 1397/07/24 1,012,652 1,012,500 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,404,207,800
  8 1397/07/23 1,012,036 1,011,884 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,393,007,469
  9 1397/07/22 1,011,496 1,011,343 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,383,190,570
  10 1397/07/21 1,010,999 1,010,847 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,374,157,061
  11 1397/07/20 1,010,460 1,010,308 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,364,365,903
  12 1397/07/19 1,009,922 1,009,770 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,354,587,666
  13 1397/07/18 1,009,385 1,009,233 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,344,822,367
  14 1397/07/17 1,008,763 1,008,611 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,333,523,582
  15 1397/07/16 1,008,227 1,008,075 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,323,783,925
  16 1397/07/15 1,007,645 1,007,493 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,313,205,751
  17 1397/07/14 1,007,124 1,006,972 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,303,735,690
  18 1397/07/13 1,006,591 1,006,439 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,294,034,164
  19 1397/07/12 1,006,058 1,005,906 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,284,345,430
  20 1397/07/11 1,005,525 1,005,373 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,274,669,484