صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۴۷۸
شعبه‌های صندوق
نام شعبه آدرس مدیر ثبت تلفن
مرکزی خیابان ولیعصر. نرسیده به پارک ساعی. برج نگین ساعی. طبقه ۱۱. واحد ۱۱۰۸ مهدی اسلامی بیدگلی ۰۲۱-۹۱۰۰۶۷۸۰
مرکزی 1 خیابان ولیعصر. نرسیده به پارک ساعی. برج نگین ساعی. طبقه ۱۱. واحد ۱۱۰۸ مهدی اسلامی بیدگلی ۰۲۱-۹۱۰۰۶۷۸۰