صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۴۷۸
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۱۵ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۲۸ تغییرات امیدنامه سال۹۶-تغییر نحوه محاسبه کارمزد ارکان تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۱/۱۹ صورت جلسه مجمع ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ صورتجلسه مجمع ۱۳۹۴/۰۹/۰۷صندوق در خصوص تغییر نوع صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ صورتجلسه مجمع ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ صندوق در خصوص تغییر محل اقامت صندوق تغییرات امیدنامه