صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۴۷۸
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر انحلال صندوق
منبع -
مقدمه به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند؛ صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر در تاریخ 03/07/1398 منحل شد
متن خبر
پیوست