صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۴۷۸
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر تشکیل مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر
منبع -
مقدمه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر با حضور برخی از هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران در تاریخ 1393/08/20 برگزار گردید که صورت جلسه مجمع در فایل پیوست تقدیم می گردد.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست