صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۴۷۸
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر مجمع صندوق در تاریخ 1394/09/07 در محل صندوق هنر برگزار گردید
منبع -
مقدمه
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست