صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۴۷۸
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر تایید صورتجلسات مجمع صندوق توسط سازمان محترم بورس و اوراق بهادار
منبع -
مقدمه
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست