صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۴۷۸
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر آگهی دعوت از واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی به تشکیل مجمع در تاریخ 1397/06/21
منبع -
مقدمه
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست