ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/02/04 460 2.28 % 11,908 58.79 % 7,723 38.13 % 164 0.81 % 460 2.28 %
2 1397/02/03 461 2.28 % 11,909 58.8 % 7,723 38.13 % 160 0.79 % 461 2.28 %
3 1397/02/02 464 2.29 % 11,910 58.8 % 7,734 38.18 % 146 0.72 % 464 2.29 %
4 1397/02/01 467 2.31 % 11,905 58.8 % 7,734 38.19 % 142 0.7 % 467 2.31 %
5 1397/01/31 469 2.27 % 11,899 57.44 % 8,208 39.62 % 138 0.67 % 469 2.27 %
6 1397/01/30 469 2.27 % 11,896 57.45 % 8,208 39.64 % 134 0.65 % 469 2.27 %
7 1397/01/29 469 2.27 % 11,892 57.45 % 8,164 39.44 % 174 0.84 % 469 2.27 %
8 1397/01/28 469 2.11 % 11,888 53.4 % 9,734 43.73 % 170 0.76 % 469 2.11 %
9 1397/01/27 0 0 % 10,318 51.03 % 9,734 48.14 % 166 0.82 % 0 0 %
10 1397/01/26 0 0 % 10,314 51.03 % 9,734 48.16 % 162 0.8 % 0 0 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق
logo-samandehi