صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۴۷۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۰ (۱.۲۵) ۰ (۹۹)
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۰ ۱.۱۶ ۰ ۶,۷۴۳.۷
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۰ (۰.۶۸) ۰ (۹۱.۶۵)
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۰ ۱.۵۱ ۰ ۲۳,۶۶۵.۱۸
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۰ ۱.۰۸ ۰ ۴,۹۰۹.۱۳
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۰ ۰.۷۲ ۰ ۱,۲۸۷.۰۵
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۰ ۱.۵۲ ۰ ۲۴,۹۰۵.۳۷
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۰ ۱.۶۱ ۰ ۳۴,۲۳۲.۵۱
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۰ ۰.۸۹ ۰ ۲,۴۱۱.۴۷
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۰.۶۳ (۱.۰۷) ۹۰۱.۶۴ (۹۸.۰۱)
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۰.۰۵ ۰.۷ ۱۹.۸۸ ۱,۱۵۴.۱۳
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۰.۰۱ ۱.۹۶ ۳.۹۴ ۱۱۹,۶۱۳.۵۹
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۰.۰۱ ۰ ۳.۹۲ ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۲.۰۲ ۰ ۱۴۸,۲۶۹.۰۳ ۰