صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۴۷۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۰.۰۲ ۱.۰۷ ۶.۲۲ ۴,۸۱۷.۳۱
۲ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ (۱.۰۴) ۳ (۹۷.۸۴) ۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸
۳ ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۵۷ ۰
۴ ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ۰.۰۳ ۰ ۹.۷۵ ۰
۵ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ۰.۰۲ ۱.۳۴ ۸.۴۹ ۱۲,۵۷۸.۸۲
۶ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۰.۲۱ ۰.۴۴ ۱۱۱.۶۲ ۳۸۸.۳۷
۷ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۰.۰۳ ۰.۳۵ ۱۱.۰۹ ۲۶۰.۹۹
۸ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۰.۰۳ (۰.۶۱) ۱۰.۶۴ (۸۹.۲۹)
۹ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۰.۰۳ (۰.۱۳) ۱۰.۶۸ (۳۶.۷۳)
۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۶۸ ۰
۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۷۳ ۰
۱۲ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ۰.۰۳ (۰.۴۲) ۱۰.۳۵ (۷۸.۴۳)
۱۳ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ۰.۰۳ (۰.۳۱) ۱۱.۱۹ (۶۸.۰۷)
۱۴ ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۶۶ ۰
۱۵ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ۰.۰۳ (۰.۰۴) ۱۰.۹۳ (۱۴.۳۷)
۱۶ ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۶۳ ۰
۱۷ ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۶۷ ۰
۱۸ ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۶۳ ۰
۱۹ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۰.۰۳ ۰.۰۹ ۱۰.۷۵ ۳۸.۴۸
۲۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۷۴ ۰