صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۴۷۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ۰.۲۳ ۰ ۱۲۷.۷۳ ۰
۱۸۲ ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۳.۱۳ ۰.۹۹ ۷,۷۰۰,۳۹۱.۰۴ ۳,۵۱۷.۵۴
۱۸۳ ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۰.۲۳ ۰.۳۲ ۱۳۳.۹ ۲۲۰.۰۳
۱۸۴ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۰.۲۳ ۰.۳ ۱۳۴.۲۱ ۱۹۸.۰۲
۱۸۵ ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ۰.۲۳ ۰ ۱۳۴.۶ ۰
۱۸۶ ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ۰.۲۳ ۰ ۱۳۴.۹۹ ۰
۱۸۷ ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ۰.۲۳ ۰ ۱۳۱.۹۲ ۰
۱۸۸ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ۱۰.۸۶ ۰ ۲,۲۰۹,۳۲۱,۸۴۱,۶۶۶,۴۷۰,۰۰۰ ۰
۱۸۹ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۰.۲۱ ۰ ۱۱۲.۱۳ ۰
۱۹۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۰.۲۱ ۱.۵۷ ۱۱۲.۳۴ ۲۹,۲۸۸.۸۴
۱۹۱ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۰.۲۱ ۱.۹۶ ۱۱۲.۶۱ ۱۱۸,۰۰۴.۲۱
۱۹۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۰.۲۱ ۰.۸۲ ۱۱۲.۸۸ ۱,۸۴۶.۸۲
۱۹۳ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۰.۲ ۱.۱۹ ۱۱۰.۴۳ ۷,۳۵۴.۰۹
۱۹۴ ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ۰.۲۱ ۰ ۱۱۳.۳ ۰
۱۹۵ ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ۰.۲۱ ۰ ۱۱۳.۶۴ ۰
۱۹۶ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۰.۲۱ ۰.۷۲ ۱۱۳.۷۹ ۱,۲۶۲.۵۱
۱۹۷ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۰.۲۱ ۰.۳۲ ۱۱۴.۰۷ ۲۲۲.۷۶
۱۹۸ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۰.۲۱ ۱.۷۶ ۱۱۴.۳۵ ۵۹,۰۲۱.۶۶
۱۹۹ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۰.۲۱ ۰ ۱۱۴.۶۳ ۰