صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۴۷۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ۰.۲۲ ۰ ۱۲۵.۳۶ ۰
۱۸۲ ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ۰.۲۲ ۰ ۱۲۵.۶۳ ۰
۱۸۳ ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۳.۱ ۰.۹۹ ۶.۸E+۰۶ ۳,۵۱۷.۵۴
۱۸۴ ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۰.۲۳ ۰.۳۲ ۱۳۱.۶۷ ۲۲۰.۰۳
۱۸۵ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۰.۲۳ ۰.۳ ۱۳۱.۹ ۱۹۸.۰۲
۱۸۶ ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ۰.۲۳ ۰ ۱۳۲.۳۵ ۰
۱۸۷ ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ۰.۲۳ ۰ ۱۳۲.۶۵ ۰
۱۸۸ ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ۰.۲۳ ۰ ۱۳۱.۲۹ ۰
۱۸۹ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ۱۱.۰۱ ۰ ۳.۶۳E+۱۸ ۰
۱۹۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۰.۲۱ ۰ ۱۱۴.۵۸ ۰
۱۹۱ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۰.۲۱ ۱.۵۷ ۱۱۴.۸۶ ۲۹,۲۸۸.۸۴
۱۹۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۰.۲۱ ۱.۹۶ ۱۱۵.۰۸ ۱۱۸,۰۰۴.۲۱
۱۹۳ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۰.۲۱ ۰.۸۲ ۱۱۵.۳۷ ۱,۸۴۶.۸۲
۱۹۴ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۰.۲۱ ۱.۱۹ ۱۱۲.۹۱ ۷,۳۵۴.۰۹
۱۹۵ ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ۰.۲۱ ۰ ۱۱۵.۸۷ ۰
۱۹۶ ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ۰.۲۱ ۰ ۱۱۶.۱۶ ۰
۱۹۷ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۰.۲۱ ۰.۷۲ ۱۱۶.۳۸ ۱,۲۶۲.۵۱
۱۹۸ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۰.۲۱ ۰.۳۲ ۱۱۶.۶۷ ۲۲۲.۷۶
۱۹۹ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۰.۲۱ ۱.۷۶ ۱۱۶.۹۷ ۵۹,۰۲۱.۶۶