صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۴۷۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۰ ۱.۶۱ ۰ ۳۴,۲۳۲.۵۱
۲۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۰ ۰.۸۹ ۰ ۲,۴۱۱.۴۷
۲۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۰ (۱.۰۷) ۰ (۹۸.۰۱)
۲۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ (۵۱.۴۹) ۰.۷ (۱۰۰) ۱,۱۵۴.۱۸
۲۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۰.۰۱ ۱.۹۶ ۳.۸۸ ۱۱۹,۶۰۸.۷۷
۲۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۰.۰۱ ۰ ۳.۸۶ ۰
۲۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۱.۹۹ ۰ ۱۳۲,۹۴۸.۷۵ ۰
۲۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۰.۰۱ ۰.۰۷ ۳.۹۴ ۳۰.۸۱
۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۰.۰۱ ۱.۳۱ ۳.۹۴ ۱۱,۴۲۳.۸۲
۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۰.۰۸ ۲.۱ ۳۲.۳ ۱۹۴,۹۷۷.۷۹
۳۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۰.۰۱ (۰.۲۸) ۳.۹۴ (۶۴.۲۹)
۳۳ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۰.۰۱ ۱.۴۵ ۳.۴۲ ۱۹,۰۳۹.۲۴
۳۴ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۰.۴۳ ۰ ۳۷۹.۴۷ ۰
۳۵ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۰.۰۱ ۰ ۴.۰۴ ۰
۳۶ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۰.۰۱ ۱.۲۱ ۴ ۸,۰۱۳.۲۸
۳۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۰.۰۱ ۰ ۴.۰۲ ۰
۳۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۰.۰۱ ۰.۷۵ ۴.۰۲ ۱,۴۱۱.۸۱
۳۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۰.۰۱ (۰.۱۶) ۴.۰۲ (۴۳.۹۲)
۴۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۰.۰۱ ۰.۰۱ ۴ ۲.۰۲