صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۴۷۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۰.۸۵ (۰.۲۳) ۲,۰۵۹.۵۷ (۵۷.۳۲)
۶۲ ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ۰.۰۱ ۰ ۴.۰۹ ۰
۶۳ ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ۰.۰۱ ۰ ۴.۰۹ ۰
۶۴ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۰.۰۱ ۰.۶۳ ۴.۰۵ ۸۹۴.۴
۶۵ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۳.۹ (۰.۷) ۱.۱۵E+۰۸ (۹۲.۳۸)
۶۶ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۰.۱۴ ۱.۳۶ ۶۷.۳۵ ۱۳,۷۴۵.۰۹
۶۷ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۰.۱۴ ۱.۳۱ ۶۷.۴۴ ۱۱,۳۹۵.۱۷
۶۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۰.۱۴ (۰.۱۴) ۶۷.۵ (۴۰.۷)
۶۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۰.۱۴ ۰ ۶۷.۵۹ ۰
۷۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۰.۱۴ ۰ ۶۷.۶۴ ۰
۷۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۰.۱۴ ۰.۲۱ ۶۷.۷۳ ۱۱۶.۷
۷۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۰.۱۴ (۲.۷۸) ۶۷.۷۹ (۱۰۰)
۷۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۰.۱۴ (۰.۱۱) ۶۷.۸۸ (۳۲.۶۳)
۷۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۰.۱۴ ۱.۱۹ ۶۷.۹۴ ۷,۳۰۱.۴۳
۷۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۰.۱۴ ۰.۳۹ ۶۸.۰۳ ۳۱۹.۷۴
۷۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۰.۱۴ ۰ ۶۸.۱۲ ۰
۷۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۰.۱۴ ۰ ۶۸.۱۸ ۰
۷۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۰.۱۴ ۰.۳۶ ۶۸.۲۷ ۲۷۶.۹۲
۷۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۰.۱۴ (۰.۲۲) ۶۸.۳۳ (۵۴.۴۴)
۸۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۰.۱۴ ۱.۱۴ ۶۸.۴۲ ۶,۱۲۴.۶۳