صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۴۷۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ۰.۰۱ ۰ ۴.۱۲ ۰
۶۲ ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ۰.۰۱ ۰ ۴.۱۲ ۰
۶۳ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۰.۰۱ ۰.۶۳ ۴.۰۹ ۸۹۴.۴
۶۴ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۳.۹۳ (۰.۷) ۱۲۸,۸۸۳,۶۱۴.۵۶ (۹۲.۳۸)
۶۵ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۰.۱۴ ۱.۳۶ ۶۸.۰۷ ۱۳,۷۴۵.۰۹
۶۶ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۰.۱۴ ۱.۳۱ ۶۸.۱۶ ۱۱,۳۹۵.۱۷
۶۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۰.۱۴ (۰.۱۴) ۶۸.۲۲ (۴۰.۷)
۶۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۰.۱۴ ۰ ۶۸.۳۱ ۰
۶۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۰.۱۴ ۰ ۶۸.۳۷ ۰
۷۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۰.۱۴ ۰.۲۱ ۶۸.۴۶ ۱۱۶.۷
۷۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۰.۱۴ (۲.۷۸) ۶۸.۵۲ (۱۰۰)
۷۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۰.۱۴ (۰.۱۱) ۶۸.۶۱ (۳۲.۶۵)
۷۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۰.۱۴ ۱.۱۹ ۶۸.۶۷ ۷,۳۰۱.۴۳
۷۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۰.۱۴ ۰.۳۹ ۶۸.۷۶ ۳۱۹.۷۴
۷۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۰.۱۴ ۰ ۶۸.۸۵ ۰
۷۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۰.۱۴ ۰ ۶۸.۹۱ ۰
۷۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۰.۱۴ ۰.۳۶ ۶۹.۰۱ ۲۷۶.۹۲
۷۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۰.۱۴ (۰.۲۲) ۶۹.۰۷ (۵۴.۴۴)
۷۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۰.۱۴ ۱.۱۴ ۶۹.۱۶ ۶,۱۲۴.۶۳
۸۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۰.۱۴ ۰ ۶۹.۲۲ ۰