صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۴۷۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۲.۶ ۲.۶۱ ۱.۱۶E+۰۶ ۱,۲۱۶,۲۹۲
۱۲۲ ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ ۰.۱۷ ۰ ۸۳.۸۹ ۰
۱۲۳ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ ۱.۲۲ ۱.۵۲ ۸,۳۶۳.۲۲ ۲۴,۶۱۰.۸
۱۲۴ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ۰.۱۷ (۰.۴) ۸۵.۲ (۷۶.۵۹)
۱۲۵ ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ۰.۱۷ ۰ ۸۵.۴۸ ۰
۱۲۶ ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ ۰.۱۷ ۰ ۸۴.۶۶ ۰
۱۲۷ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۵ ۰.۰۴ ۵.۴۳E+۰۹ ۱۳.۹۴
۱۲۸ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۰.۱۷ ۱.۵۲ ۸۶.۸۹ ۲۴,۵۰۰.۷۵
۱۲۹ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۰.۱۸ (۰.۴۶) ۹۳.۸۲ (۸۱.۴۴)
۱۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۰.۱۸ ۰.۰۵ ۹۳.۹۶ ۱۹.۴۸
۱۳۱ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۰.۱۸ ۰.۸۲ ۹۴.۱۴ ۱,۸۶۸.۹۷
۱۳۲ ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ۰.۱۸ ۰ ۹۴.۲۸ ۰
۱۳۳ ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ۰.۱۸ ۰ ۹۴.۴۷ ۰
۱۳۴ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ۰.۱۸ (۰.۳۴) ۹۴.۶ (۷۱.۵۸)
۱۳۵ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ۰.۱۸ ۱.۹۲ ۹۴.۷۹ ۱۰۴,۳۸۸.۸۱
۱۳۶ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ۰.۱۸ ۱.۸ ۹۴.۹۳ ۶۸,۲۷۷.۸۷
۱۳۷ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ ۰.۱۸ (۲.۴۳) ۹۵.۱۲ (۹۹.۹۹)
۱۳۸ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۰.۱۸ (۱.۰۴) ۹۵.۳۱ (۹۷.۷۶)
۱۳۹ ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ ۰.۱۸ ۰ ۹۵.۴۵ ۰
۱۴۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ ۰.۱۸ ۰ ۹۵.۶۴ ۰