صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۴۷۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ ۰.۱۷ ۰ ۸۵.۰۱ ۰
۱۲۲ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ ۱.۲۴ ۱.۵۲ ۸,۷۴۶.۸۴ ۲۴,۶۱۰.۸
۱۲۳ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ۰.۱۷ (۰.۴) ۸۶.۳۹ (۷۶.۵۹)
۱۲۴ ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ۰.۱۷ ۰ ۸۶.۵۹ ۰
۱۲۵ ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ ۰.۱۷ ۰ ۸۵.۸۱ ۰
۱۲۶ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۵.۰۵ ۰.۰۴ ۶,۵۳۰,۷۶۲,۴۶۷.۳۵ ۱۳.۹۴
۱۲۷ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۰.۱۷ ۱.۵۲ ۸۸.۱۴ ۲۴,۵۰۰.۷۵
۱۲۸ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۰.۱۸ (۰.۴۶) ۹۵.۱۹ (۸۱.۴۴)
۱۲۹ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۰.۱۸ ۰.۰۵ ۹۵.۳۳ ۱۹.۴۸
۱۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۰.۱۸ ۰.۸۲ ۹۵.۵۲ ۱,۸۶۸.۹۷
۱۳۱ ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ۰.۱۸ ۰ ۹۵.۶۷ ۰
۱۳۲ ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ۰.۱۸ ۰ ۹۵.۸۶ ۰
۱۳۳ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ۰.۱۸ (۰.۳۴) ۹۶ (۷۱.۵۸)
۱۳۴ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ۰.۱۸ ۱.۹۲ ۹۶.۱۹ ۱۰۴,۳۸۸.۸۱
۱۳۵ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ۰.۱۹ ۱.۸ ۹۶.۳۴ ۶۸,۲۷۷.۸۷
۱۳۶ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ ۰.۱۹ (۲.۴۳) ۹۶.۵۳ (۹۹.۹۹)
۱۳۷ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۰.۱۹ (۱.۰۴) ۹۶.۷۳ (۹۷.۷۶)
۱۳۸ ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ ۰.۱۹ ۰ ۹۶.۸۷ ۰
۱۳۹ ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ ۰.۱۹ ۰ ۹۷.۰۷ ۰
۱۴۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ۰.۱۶ ۰ ۸۲.۱۹ ۰