صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۴۷۸
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تائیدیه مجمع انحلال صندوق مورخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۶
۲ اسامی حاضرین در جلسه در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
۳ آگهی دعوت به مجمع تصفیه به تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۱۲
۴ تائیدیه مجمع تغییر آدرس صندوق مورخ ۰۶ بهمن۱۳۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
۵ اسامی حاضرین در جلسه در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
۶ اعلام اسامی حاضرین در مجمع دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
۷ آگهی دعوت به مجمع دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۰/۲۲
۸ ثبت صورتجلسه مجمع ۹۷/۰۶/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
۹ تائید مجمع ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
۱۰ آگهی دعوت از واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی به تشکیل مجمع در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
۱۱ تصویب گزارش مدیر اجرا منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۰۷
۱۲ تصویب گزارش مدیر اجرا دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
۱۳ تغییر کارمزدهای صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
۱۴ تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
۱۵ تصویب صورتهای مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
۱۶ اسامی افراد حاضر در مجمع صندوق سرمایه‏‏‌گذاری نیکوکاری‌هنر مورخ ۹۷.۰۳.۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
۱۷ آگهی دعوت از دارندگان واحدهای ممتاز به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه۱۳۹۷/۰۳/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
۱۸ تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر مورخ ۹۶/۱۰/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
۱۹ تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر مورخ ۹۶/۰۳/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۰
۲۰ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر مورخ ۹۶.۰۳.۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۳
۲۱ اسامی افراد حاضر در مجمع صندوق سرمایه‏‏ گذاری نیکوکاری نیک اندشان هنر مورخ ۹۶.۰۳.۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۱
۲۲ آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری نیک اندیشان هنر دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۰۹
۲۳ صورت جلسه و تایید شده سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط به مجمع مورخ ۹۵/۱۲/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۲۰
۲۴ صورت جلسه و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط به مجمع مورخ ۹۵/۱۲/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۱۴
۲۵ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۲۸
۲۶ تایید صورتجلسات مجمع صندوق توسط سازمان محترم بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۰۶
۲۷ برگزاری مجمع سالیانه صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۱۹
۲۸ دعوت به مجمع سالیانه صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۰۹
۲۹ ثبت صورتجلسه ۱۳۹۴/۰۹/۰۷ صندوق مبنی بر تغییر نوع صندوق از "مختلط" به "اوراق بهادار با درآمد ثابت" و تغییر نحوه پرداخت منافع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۰/۱۳
۳۰ مجمع صندوق در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۷ در محل صندوق هنر برگزار گردید دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۹/۰۸
۳۱ تشکیل مجمع صندوق جهت تغییر نوع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۸/۲۶
۳۲ تشکیل مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۲/۲۰