رديف نام تعداد
1 شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی 200
2 شرکت توسعه امید آتیه اندیش 200
3 شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد 200
4 خسرو سینائی اصفهانی 10
5 احمدرضا درویش 10
6 محمد مهدی توحیدی مقدم 10
7 حمیدرضا نوربخش 10
8 بیژن نفیسی 10
9 قادر دلاورنژاد بناب 10
10 محمدابراهیم حقیقی 10
11 فاطمه معتمدآریا 10
12 غلامرضا خلیل ارجمندی 10
13 حمید فرخ نژاد 10
14 صندوق اعتباری هنر 300